Marine Group Spare Part

Trac's Descaler Concentrate

Trac's Descaler Concentrate

Kategori: Motor Dairesi


TRAC's Descaler™ su soğutmalı ekipmanın içinde taşa benzer madde oluşturan tatlı su tartarını çözmek için tasarlanmış güvenli biyo parçalanabilen tartar gidericidir.

TRAC's Descaler™ su soğutmalı ekipmanın içinde taşa benzer madde oluşturan tatlı su tartarını çözmek için tasarlanmış güvenli biyo parçalanabilen tartar gidericidir. Ekipmanınızın soğutma sistemindeki tartar kalıntıları ısı transfer hızını önemli derecede azaltır. 1/64” kadar az tartar oluşumu sistem etkinliğini %15 oranında azaltabilir. Sonuç olarak sistem aşırı ısınır. Oda sıcaklığında kullanılan, Descaler™ ekipmanınızda güvenli şekilde tekrar sirküle eder. Bu hafif çözelti ulaşılması zor alanlara işler ve sisteminizi ilk durumuna getirerek yıllarca biriken tartarı temizler.

Kullanım Alanları

Trac’s Descaler™ aşağıda belirtilen sistemler